PROMA Wojciech Pludowski


Dlaczego mazacze?
Modele mazaczy
Przykłady zastosowań
Dystrybucja mazaczy
Ważne informacje
Wyprzedaż materiałów
Kontakt

barszcz Sosnowskiego
w pełnej okazałościpędy generatywne
barszczu Sosnowskiego


Z ZADAŃ PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO

 
Realizacja programu rolnośrodowiskowego ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach. Głównym założeniem programu jest promowanie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody. Nakreślone w programie zadania wspierane są finansowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Następujące pakiety rolnośrodowiskowe:
3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
 wśród innych zaleceń i wymogów nakładają zakaz stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem mazaczy herbicydowych.
 
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Na temat barszczu Sosnowskiego pisze się wiele tekstów raczej o zabarwieniu sensacyjnym, wiemy więc już, jak niebezpieczna jest ta roślina. Tymczasem wciąż za mało znamy botanikę barszczu, żeby skutecznie wyeliminować go z środowisk, które opanował w Polsce.


Zdjęcie wykonano 28 kwietnia.
 
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) jest rośliną zielną. W Kaukazie, skąd pochodzi, pędy generatywne dorastają 1,0-1,5 m. W Polsce znalazł wyjątkowo sprzyjające warunki, skoro osiąga ponaddwukrotnie większą wysokość. Zakwita i owocuje w drugim, trzecim roku lub później. Po wydaniu nasion najczęściej ginie. Jeżeli jest koszony przed wytworzeniem pąków kwiatowych, utrzymuje się przez wiele lat. Nasiona uzyskane z 1 hektara plantacji wystarczą do obsiania następnych 100-200 hektarów. Nasiona kiełkują po przejściu procesu stratyfikacji, najwcześniej wiosną następnego roku. Siłę kiełkowania zachowują do 4 lat i dłużej. Liście wschodzących w danym roku młodych siewek są trudno rozpoznawalne.
 

Młode liście barszczu na kartce formatu A4 (zdjęcie wykonano 28 kwietnia).
 
Z początku są okrągławe, podobne do liści ślazu. W miarę wzrostu stają się trójkątne z trójdzielnie naciętą blaszką. Przy roztarciu blaszki liściowej wydzielają charakterystyczny zapach kumaryny. We wrześniu osiągają 15-35 cm wysokości. Utrzymują się do końca okresu wegetacji.
W następnym roku młode liście barszczu ukazują się z początkiem kwietnia. Tworzą szybko rosnącą rozetę liści pierzastodzielnych.
 Z tych osobników wyrosną pędy generatywne (zdjęcia wykonano 28 kwietnia).
 
Rozwój generatywny trwa od wytworzenia łodygi kwiatowej w pierwszej dekadzie czerwca do osypania się nasion w drugiej dekadzie lipca.

JAK ZWALCZYĆ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO?

Częste koszenie osłabia roślinę, lecz jej nie likwiduje, gdyż szyjka korzeniowa, z której odrastają nowe pędy, znajduje się 3-4 cm pod powierzchnią ziemi. Zabiegi agrotechniczne, takie jak orka i bronowanie wymagają dokładnego usunięcia pozostałości roślin, aby nie odrastały. Na dużej powierzchni osiągnięcie pełnej skuteczności tak zaplanowanej walki z barszczem jest nierealne.

Herbicydem skutecznie niszczącym barszcz Sosnowskiego  okazał się Roundup® 360 SL.
W przypadku opryskiwania całej powierzchni zaleca się stosować 4,5-8 l/ha + 300 l wody:
8 l/ha na rośliny wieloletnie o silnym systemie korzeniowym,
6 l/ha na rośliny osłabione pierwszym zabiegiem,
4,5 l/ha na młode siewki.
Na obiektach, na których dopuszczano do rozsiewania się barszczu, walkę z nim trzeba zaplanować na 3-4 lata. Aby wyeliminować partie wschodzących roślin, roślin pominiętych w kolejnych zabiegach, jak też osłabionych lecz odrastających, zabiegi wykonuje się w trzech zasadniczych terminach:
1) wiosenny - do połowy maja,
2) wczesnoletni - czerwiec, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych i kwitnienia osobników generatywnych,
3) późnoletni - koniec sierpnia i we wrześniu, gdy nowe pokolenie roślin osiągnie 15-35 cm wysokości.

Nie należy pomijać późnoletniego terminu stosowania Roundup-u na chwasty wieloletnie. Właśnie wtedy aktywny składnik herbicydu lepiej penetruje system korzeniowy rośliny.

Gdy stosujemy Roundup opryskiwaczem, musimy mieć świadomość, że wprawdzie zniszczymy prawie wszystkie rośliny znajdujące się w poroście działek, łąk i obrzeży pól, ale nie zapobiegniemy kiełkowaniu nasion zalegających w glebie.  Odkryta gleba wymaga więc zagospodarowania, aby nie powróciły na nią chwasty.

Tam gdzie zwykle zaleca się ręczne usuwanie barszczu, szczególnie przydatne okazują się mazacze.

Bezwzględnie ręcznie trzeba usunąć wyłącznie pędy generatywne przed wydaniem nasion .

Tekst powyższy został opracowany w oparciu o publikację IMUZ w Falentach z 2002 r.: "Metoda i technika zwalczania barszczu Sosnowskiego" autorstwa Heleny Żurek.

wróć
© Wojciech Płudowski