PROMA Wojciech Pludowski


Dlaczego mazacze?
Modele mazaczy
Przykłady zastosowań
Dystrybucja mazaczy
Ważne informacje
Wyprzedaż materiałów
Kontakt      

DLACZEGO MAZACZE?

Dlaczego Roundup®?

Wiodący wśród herbicydów systemicznych dolistnych i wciąż najlepiej sprzedawany.

Bezpieczny. Roundup jest hrebicydem IV klasy toksyczności (grupa pestycydów praktycznie nieszkodliwych).
Substancja aktywna - glifosat - jest wiązana przez cząsteczki gliniaste i organiczne; a przez mikroorganizmy rozkładana na wodę, węgiel, dwutlenek węgla, azotany i fosforany.

Skuteczny. Dzięki działaniu układowemu penetruje system korzeniowy. Hamuje procesy fizjologiczne rośliny. Zwalcza uporczywe chwasty takie jak perz, śmiałek darniowy, pokrzywa, ostrożenie, szczawie kłączowe, powój polny, podagrycznik, barszcz Sosnowskiego itp.

Niezastąpiony w przygotowywaniu nieużytków i innych silnie zachwaszczonych obiektów pod wszelkie zasiewy.

Jeden na wszystkie chwasty. Eliminuje zarówno rośliny jednoliścienne (wszystkie trawy są wrażliwe nawet na stosunkowo małe dawki do 3 l/ha) jak i dwuliścienne. Niezbędna dawka preparatu zależy od gatunku rośliny, fazy w której wykonuje się zabieg i stosunku masy korzeniowej do powierzchni liści zwalczanych chwastów, a wynosi 3-10 l/ha.

Bezcenny w pielęgnacji

upraw polowych,
użytków zielonych,
sadów i jagodników,
działek rekreacyjnych,
obejść domowych i gospodarskich
                                                                                                              dzięki mazaczom.

MAZACZE UMOŻLIWIAJĄ STOSOWANIE HERBICYDU ROUNDUP® 360 SL TAM, GDZIE OPRYSKIWANIE JEST NIEMOŻLIWE LUB NIEUZASADNIONE:
 
na kępy uporczywych chwastów wieloletnich,
na chwasty górujące nad rośliną uprawną,
                                                                                            w międzyrzędziach upraw.

Stosowanie opryskiwaczy w ochronie roślin jest silnie zakorzenione w praktyce rolniczej. Opryskiwacze zapewniają dużą wydajność pracy i dokładne pokrycie powierzchni upraw albo gleby. Ilość wody potrzebna do sporządzenia roztworu w celu opryskania powierzchni jednego hektara zależy od możliwości technicznych opryskiwaczy i najczęściej wynosi 200-300 litrów. Opryskiwacz umożliwia rozprowadzenie dokładnie obliczonej dawki preparatu na określoną powierzchnię, lecz kto zmierzy, jaka część zastosowanego dolistnego herbicydu zostanie utracona w glebie?
Zatem czy zawsze użycie opryskiwacza jest racjonalne i uzasadnione?

W przypadku herbicydów dolistnych o działaniu układowym ważniejsze jest, aby preparat precyzyjnie trafił na zwalczaną roślinę, niż stopień jego rozcieńczenia, czy równomierność pokrycia powierzchni pola.

Warto rozważyć:
 

Wożenie wielkiej ilości wody na pole zawsze było problemem w ochronie roślin.


Stosowany w mazaczu roztwór 30-50% Roundup-u określony jest konsystencją preparatu i nasiąkliwością linki.


Opryskiwacz, duży czy mały, wymaga dokładnego płukania po każdym użyciu.

 

W mazaczu Roundup przechowujemy do następnego zabiegu. Przed pracą zaleca się jedynie nawilżyć linkę czystą wodą.


Mgiełka z opryskiwaczy znoszona jest przez wiatr, a w dni bezwietrzne ulega prądom wznoszącym.

Wiatr nie jest przeszkodą dla używania mazaczy.
 
MAZACZE ZAPEWNIAJĄ OSZCZĘDNE ZUŻYCIE HERBICYDU
I 100% JEGO WYKORZYSTANIA.

Producentem herbicydu Roundup jest amerykańska firma Monsanto.
Na polskim rynku dostępne są (otwórz etykietę rejestracyjną):
- Roundup
® 360 SL,
- Roundup
® Energy 450 SL,
- Roundup
® TransEnergy 450 SL.
Szczegółowych wyjaśnień na temat nowych jego formulacji dostępnych na rynku i ich zastosowania udzielą specjaliści Monsanto Polska. Telefon: 22 395 65 09
.

Popularność i skuteczność glifosatu jest przyczyną rosnącej ilości herbicydów tworzonych przez kolejne chemiczne koncerny na bazie soli glifosatu.  Wśród nich dostępne na polskim rynku są:
Agro Glyphosat 360 SL, Agrofarm Glyfosat 360 SL, Agrofosat 360 SL, Atut Bis 360 SL, Avans 330 SL, Avans Premium 360 SL, Barclay Barbarian Super 360 SL, Barclay Gallup Super 360 SL, Boom Efekt 360 SL, Charger, Clayton Rhizeup SL, Cleaner 360 SL, Dominator 360 SL, Figaro 360 SL, Filar 360 SL, Gallup 360 SL, GL 360 SL, Glifocyd 360 SL, GlifoMax 360 SL, Glifosat Classic 360 SL, Glifostar 360 SL, Glyfos 360 SL, Glypoflash Ultra SL, Golden Glifosat 360 SL, Huragan 360 SL, Katamaran 360 SL, Kiler 360 SL, Klinik 360 SL, Klinik Duo 360 SL, Kosmik 360 SL, Madrigal 360 SL, Nufosate 360 SL, Orkan 350 SL, Pilar - Glifosat 360 SL, Realchemie Glifosat 360 SL, Rofosat 360 SL,  Rosate 360 SL, Torinka SL, Tajfun 360 SL, Vival 360 SL, Wichura 360 SL.

© Wojciech Płudowski