Zamówienie:

Zamawiam mazacze ręczne:

sztuk mazaczy M35T
sztuk mazaczy M50T
sztuk mazaczy M60T
sztuk mazaczy M70T

Zamawiam mazacz szeroki:

mazacz z wlewem pośrodku M mm

Uwagi do zamówienia:


Wybór sposobu zapłaty*: Proszę o dostawę za pobraniem.
Proszę o podanie numeru konta bankowego wraz z kwotą należności celem dokonania przedpłaty przelewem.
Proszę o fakturę pro forma (przedpłata przelewem).
Adres dostawy*:
Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica, nr domu i mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

Dane do faktury:
Imię i nazwisko (nazwa firmy)

Miejscowość

Ulica, nr domu i lokalu

Kod pocztowy

Poczta

NIP

Adres e-mail zamawiającego*:
Numer telefonu zamawiającego*:

*Pola obowiązkowe

Na podstawie obowiązujących przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, art. 13) Zakład Produkcyjno-Handlowy "PROMA" Wojciech Płudowski informuje, że podane w formularzu Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu, wystawiania faktur dokumentujących zakup oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych, a w przypadku współpracujacych sklepów i hurtowni także przedstawiania aktualnych ofert.

Wszystkie dane osób fizycznych traktowane są jako poufne i przechowywane będą nie dłużej niż wymagają tego przepisy dotyczące przechowywania dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie.

Państwa dane przekazywane będą jedynie Poczcie Polskiej lub innej firmie kurierskiej wykonującej zlecenie dostawy towaru.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w zakresie określonym powyżej. Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili, jednak wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych jest Wojciech Płudowski (33-103 Tarnów, ul. Krzyska 65, tel.: 146251133, adres e-mail: mazacze@gmail.com)