PROMA Wojciech Pludowski


Dlaczego mazacze?
Modele mazaczy
Przykłady zastosowań
Dystrybucja mazaczy
Ważne informacje
Wyprzedaż materiałów
Kontakt
         
Mazacze są urządzeniami samodzielnymi i nie wymagają współpracy ani ze zbiornikiem zasilającym,
ani z pompą opryskiwacza.

 
Mazacz pojedynczy (M12)
ostatnie sztuki

1 - zamknięcie otworu wlewowego
2 - rura przezroczysta Ø 25 mm
3 - wężyk elastyczny
4 - nasiąkliwa linka rozprowadzająca

 
szerokość robocza - mm 120
długość - mm 1150
pojemność całkowita - dm³ 0,35
pojemność nominalna - dm³ 0,20
masa - kg 0,25
cena brutto - zł 62,00
cena z kosztami wysyłki (przedpłata) - zł 79,00
cena z kosztami wysyłki (pobranie) - zł 83,00
Pobierz instrukcję w formacie pdf. zamów mazacz
 Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia.
 
rysunek

Warunki sprzedaży
 •   Producent dokłada wszelkich starań, by na bieżąco bez zbędnej zwłoki realizować zamówienia,
    jednak termin realizacji zamówienia złożonego w szczycie sezonu jest zależny od aktualnej ilości
    zamówień indywidualnych i hurtowych, a także od tego, czy urządzenie jest w stałej sprzedaży,
    czy też będzie wykonane na indywidualne zamówienie.
 •   Producent potwierdza przyjęcie zamówienia złożonego na dostępnym na stronie formularzu
    za pośrednictwem wiadomości e-mail sugerując jednocześnie termin jego spełnienia.
 •   Każda sprzedaż na odległość jest dokumentowana fakturą niezależnie od tego, czy klient poda
    w zamówieniu numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 •   Dostawy płatne są gotówką, za pobraniem lub przedpłatą na konto wskazane w korespondencji.
 •   Sprzedaż wysyłkowa jest obciążana kosztami przesyłki i (ewentualnie) pobrania. Podane wartości
    zawierają
  koszt wysyłki jednego mazacza.
 •   Mazacze dostarczane są kurierem (DHL, DPD, UPS) lub pocztą. Koszt takiej usługi, o ile nie został
    zawarty w cenie mazacza, będzie podany klientowi do wiadomości przed wysyłką.
    Istnieje możliwość, że zamawiający wybierze tańszego kuriera zgodnie ze swoją wiedzą.
 •   Mazacze dostarczane są wraz z instrukcją obsługi dostępną również na niniejszej stronie.
    Wszelkie wątpliwości dotyczące jej treści można zgłaszać telefonicznie lub pisemnie.
 •   Producent bierze na siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za dostarczenie towaru pozbawionego
    wad. Reklamacje proszę zgłaszać telefonicznie lub pisemnie podając informacje według załączonego
    wzoru. Prawidłowo zgłoszona reklamacjia zostanie rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni.
 •   Konsument zamawiający towar w sprzedaży wysyłkowej ma prawo do odstąpienia od umowy
    sprzedaży
  w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Odstępujący od umowy składa producentowi
    oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem i w terminie 14 dni od jego złożenia zwraca towar
    na własny koszt. Koszt zwrotu będzie równy kosztowi dostawy, o ile konsument nie wybierze innej
    formy zwrotu. Producent natomiast zwraca konsumentowi zapłaconą cenę zwróconego towaru wraz
    z kosztem jego dostawy do konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia lecz nie
    wcześniej niż w dniu zwrotu towaru. Zwrot płatności będzie dokonany w ten sam sposób, jakiego użył
    konsument, chyba że strony postanowią inaczej.
 •   Informacje powyższe nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie obowiązujących przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO, art. 13) Zakład Produkcyjno-Handlowy "PROMA" Wojciech Płudowski informuje, że Państwa dane osobowe, a więc:
 •  imię i nazwisko,
 •  adres dostawy towaru,
 •  inne dane niezbędne do wystawienia faktury,
 •  telefon kontaktowy,
 •  adres e-mail
przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu, wystawiania faktur dokumentujących zakup oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych, a w przypadku współpracujacych sklepów i hurtowni także przedstawiania aktualnych ofert.

Wszystkie dane osób fizycznych traktowane są jako poufne i przechowywane będą nie dłużej niż wymagają tego przepisy dotyczące przechowywania dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie.

Państwa dane przekazywane są jedynie Poczcie Polskiej lub innej firmie kurierskiej wykonującej zlecenie dostawy towaru. 

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w zakresie określonym powyżej. Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili, jednak wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych jest Wojciech Płudowski (33-103 Tarnów, ul. Krzyska 65,
tel.: 146251133, adres e-mail: mazacze@gmail.com)

wróć
© Wojciech Płudowski