Oświadczenie o odstąpieniu od umowy*

Adresat: Wojciech Płudowski, 33-103 Tarnów, ul. Krzyska 65
Adres e-mail: mazacze@gmail.com

Ja
niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data odbioru towaru

Na towar wystawiono fakturę nr
Konsument**:
Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica, nr domu i mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

Adres e-mail konsumenta:
Numer telefonu konsumenta:

*Przyjęcie oświadczenia zostanie potwierdzone niezwłocznie. W przeciwnym razie proszę o telefon.

**Pola obowiązkowe